TCDC เตรียมเปิดบนทำเลใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก 5 พฤษภาคมนี้

TCDC เตรียมเปิดบนทำเลใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ถนนเจริญกรุง ในวันที่ 5 พฤษภาคม นี้
โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถทดลองใช้บริการฟรี ตลอดเดือนพฤษภาคม 2560

 

 

แผนที่ TCDC ที่ได้ย้ายมาบนที่ตั้งใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง เข้าใกล้ชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ตึกไปรษณีย์กลางบางรัก จะมีลักษณะอาคารเป็นรูปตัว T  โดยพื้นที่ที่ TCDC ได้เช่าคือ บริเวณปีกด้านซ้ายทุกชั้น และบริเวณชั้น 5 (ชั้นบนสุด) ซึ่งมีการต่อเติมเพิ่ม (ที่ไฮไลท์สีแดง) เชื่อมกับตึกหางตัวทีด้านหลังทุกชั้น

 

 

การปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเก่าภายในอาคารไปรษณีย์กลาง โดยออกแบบให้มีการเชื่อมต่อ Public Space ขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้เป็น Co-working Space

 

บรรยากาศภายใน TCDC ที่เตรียมเปิดบนทำเลใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

 

พื้นที่ดาดฟ้าปรับเปลี่ยนเป็นสวนบนดาดฟ้า มีที่นั่งพักผ่อนแบบ Outdoor 

 

สำหรับ TCDC – Thailand Creative & Design Center    หรือ สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2546 โดยเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ Office of Knowledge Management and Development: OKMD ซึ่งเป็นองค์การมหาชน

TCDC มีวัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง “ความรู้” เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัส และสนุกกับการตักตวงประสบการณ์จากผลงาน และความสำเร็จของนักคิด นักออกแบบจากทั่วโลก

ทั้งนี้ TCDC ร่วมมือโดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และนักออกแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการนำดีไซน์มาใช้ ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีไซน์ของนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักทั้ง ภายใน และต่างประเทศ

 

ที่มา Thailand Creative & Design Center(TCDC)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ความคิดเห็น