“Lynette holmen island” เกาะแห่งใหม่ในอนาคต ที่จะแก้ปัญหาวิกฤติที่อยู่อาศัยของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มักจะติดอันดับโลกในด้านคุณภาพชีวิต แต่ความนิยมของประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการจำนองนั้นมีสูงมาก และในหนึ่งปีมีผู้คนจากเมืองอื่น ๆ ในเดนมาร์กและทั่วโลก มากกว่า 10,000 คนย้ายเข้ามาเมืองโคเปนเฮเกน เพื่อศึกษาหรือทำงาน ทำให้ปัจจุบันประชากรมีเพิ่มมากขึ้นประมาณ 780,000 คน และคาดว่าอนาคตอาจมีเพิ่มขึ้นอีก 100,000 คนอีกด้วย ดังนั้นนักวางผังเมืองจึงมองหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับผู้มีรายได้ต่ำและผู้ที่เข้ามาศึกษาในเมืองโคเปนเฮเกน

 

 

นักวางแผนได้เสนอวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยการสร้างเกาะใหม่ขึ้นมา มีชื่อว่า Lynetteholmen island ใกล้กับใจกลางเมือง ซึ่งเกาะแห่งนี้มีพื้นที่ที่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ถึง 35,000 หลัง โดยจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยได้เช่าพักอาศัย นอกจากนี้ Lynetteholmen island ยังช่วยลดผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการออกแบบผังเกาะอย่างมีกลยุทธ์และเพิ่มมวลที่ดินรอบๆ เมืองโคเปนเฮเกน ที่จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเกาะและเมืองได้

 

โครงการ Lynetteholmen island ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1990   โดยคาดว่าการก่อสร้างโครงการนี้จะเริ่มในปี ค.ศ. 2035 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2070 ซึ่งโครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเมืองโคเปนเฮเกนและรัฐบาลเดนมาร์ก  แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการรองรับจำนวนประชากรที่มากเกินไปที่เข้าไปยังเกาะ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Ellen Braae สถาปนิกและศาสตราจารย์ ด้านการพัฒนาเมืองที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ยังให้ความเห็นว่า โครงการ Lynetteholmen island อาจเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่าเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ตาม Frank Jensen นายกเทศมนตรีนครโคเปนเฮเกน ได้โต้แย้งว่าจะยังคงมุ่งทำโครงการ Lynetteholmen island และเชื่อว่ามันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

เนื่องด้วยเดิมทีเมืองโคเปนเฮเกนก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของเดนมาร์ก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว การสร้าง Lynetteholmen island จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีรถไฟใต้ดินที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังเกาะใหม่ได้อีกด้วย

 

นอกจากนี้ทางเมืองโคเปนเฮเกนยังมีแผนที่จะสร้างเกาะอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก 9 เกาะในเขตอุตสาหกรรม ทางใต้ของเมือง  ด้วยแนวคิด “Floating Silicon Valley” เพื่อดึงดูดบริษัทต่างๆ ในภาคเทคโนโลยี ยา และวิทยาศาสตร์ เข้ามาลงทุน โดยโครงการนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางกลางไปแล้วในเดือนมกราคม 2019 ดูแลโดย Hvidovre ซึ่งเป็นเทศบาลท้องถิ่นในเมืองโคเปนเฮเกน

 

มีการคาดหวังว่าเกาะใหม่แห่งนี้จะสามารถสร้างตำแหน่งงานได้ประมาณ 12,000 ตำแหน่ง และสนับสนุนการเคหะที่ยั่งยืนมากขึ้นในพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกัน ตอนนี้ทางโครงการมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ลงทะเบียน เพื่อมีส่วนร่วมในโครงการนี้

 


ที่มา : https://www.bbc.com/worklife/gallery/20190918-the-new-island-solving-a-nordic-housing-crisis

 


 

 

 


 

ความคิดเห็น