Japanese Tea Pavilion ต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงานสไตล์ญี่ปุ่น รับเทรนด์บ้าน Eco

เปิดต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงานศาสตร์สถาปัตยกรรมไม้แบบญี่ปุ่น ชูเทคโนโลยีวัสดุ Insulation กันชื้น-ความร้อนลดใช้พลังงาน รับเทรนด์บ้าน Eco สู่ความยั่งยืน

โดยโครงการสร้างเรือนไม้นี้เริ่มมาจากการที่คณะสถาปัตยกรรม ม.ศรีปทุม ได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม “ทักษะช่างไม้ในงานก่อสร้างแบบญี่ปุ่น” อันมีรูปแบบการก่อสร้างและการเข้าไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานเข้ากับศาสตร์และนวัตกรรมลดการใช้พลังงาน ซึ่งตอบโจทย์รูปแบบการก่อสร้างและธุรกิจยั่งยืนในอนาคต

 

“ต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงาน – Japanese Tea Pavilion” ประกอบไปด้วย 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคารศาลาพักผ่อนและอาคารดื่มน้ำชาเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมการดื่มน้ำชาของญี่ปุ่น นอกจากนี้อาคารศาลาพักผ่อนสามารถปรับเป็นที่พักอาศัยได้อีกด้วย

 

ตัวอาคารได้ทำมาจากไม้สนประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด มีชื่อว่า “ไม้สุกิ” ซึ่งไม้ชนิดนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีกลิ่นหอมและมีคุณค่าเทียบเท่าไม้สักของไทยเราเอง

 

ความพิเศษของการออกแบบและก่อสร้าง คือการผสานองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการก่อสร้างอาคารไม้ญี่ปุ่นร่วมกับการก่อสร้างแบบไทย ผสมกับนวัตกรรมต่างๆที่ได้รับความนิยมจากญี่ปุ่น และเป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านหรืออาคารของญี่ปุ่นนั้นก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการก่อสร้างอาคารทั้งการเข้ารอยต่อไม้โบราณแบบญี่ปุ่นโดยไม่ต้องใช้ตะปูยึด การปูพื้นไม้ให้ลงล็อกโดยไม่ต้องเลื่อยไม้ทิ้ง

 

นอกจากนี้ตัวอาคารยังมีการติดตั้งนวัตกรรมและวัสดุที่น่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น แผ่นกันชื้น กันความร้อนที่ช่วยลดผลกระทบจากสภาพอากาศ และแผ่นป้องกันปลวกซึ่งติดตั้งอยู่ระหว่างคานปูกับพื้น ไม้ให้มีช่องว่างอากาศถ่ายเทป้องกันปลวกกินเนื้อไม้ โดยใช้เทคโนโลยีวัสดุด้าน Insulation ที่ทำงานร่วมกับผนังได้เป็นอย่างดีและป้องกันทุกพื้นผิว ตอบโจทย์กระแสความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน  ในส่วนโครงสร้างของอาคารได้มีการพัฒนาตัวโครงสร้างให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยติดตั้งอุปกรณ์ Sujikai หลังแผ่นยิปซัมบอร์ด

 

ทั้งนี้ “ต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงาน – Japanese Tea Pavilion” ได้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม หากใครที่ชื่อชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของเรือนไม้นี้ได้ นอกจากจะได้ชมความสวยงามของอาคารแล้วคุณยังจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยลดใช้การพลังงานอีกด้วย

 

 

 

 

ที่มา : sanook.com 

ความคิดเห็น