GPSC ร่วมทุน สตาร์ตอัพสหรัฐฯ วิจัยการพัฒนา อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน นวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ New S-Curves

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าในเครือ ปตท. ร่วมทุนกับ บริษัท 24M Technologies สตาร์ตอัพด้านการวิจัยของสหรัฐฯ นำงานวิจัย “เซลล์แบตเตอรี่” มาพัฒนาต่อเพื่อประกอบเป็น “อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน”  โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ หรือ Pilot Plant โดยใช้เทคโนโลยี Semi-Solid นี้อีกด้วย เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ทั้งในด้านเทคนิค ต้นทุน รวมถึงเชิงพาณิชย์อีกด้วย

 

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC กล่าวถึงความมุ่งมั่นของ GPSC ในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าแบตเตอรี่ต้นแบบนี้ว่า มาจากความต้องการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีต้นทุนถูกกว่าพลังงานที่มาจากฟอสซิล (Fossil) อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

 

สำหรับโรงงานต้นแบบนั้นเป็นการวิจัยต่อยอดการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ของ 24M Technologies จะช่วยลดขั้นตอนการผลิตลงได้กว่า 50% และได้รับการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัยสูง ช่วยให้มีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันได้ในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (ESS) ได้ในระยะยาว

แต่พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อจำกัดและความท้าทายอยู่หลายเรื่อง อย่างช่วงเวลาที่มีจำกัดและเป็นพลังงานที่ “ไม่สามารถกักเก็บได้” อีกทั้งยังมีต้นทุนการใช้ที่ค่อนข้างสูง สิ่งเหล่านี้นับเป็นความท้าทายของ GPSC รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานที่จะต้องคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเข้ามาแก้ไข Pain Point ด้านพลังงานเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งGPSC เล็งเห็นแล้วว่า การพัฒนา Energy Storage จะเป็นคำตอบของเรื่องนี้

 

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ยังกล่าวต่ออีกว่า โครงการนี้นับเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างฐานความรู้และเพิ่มความเชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ GPSC และ PTT ด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพราะการพัฒนาแบตเตอรี่เป็นหนึ่งใน New S-Curves Business ของบริษัท และเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายสำคัญในการขยายธุรกิจของ GPSC

 

การที่จะพัฒนามุ่งไปสู่ New S-Curves เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาธุรกิจ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันไป เพราะฉะนั้นการพัฒนานี้จะต้องเดินหน้าไปอย่างระมัดระวังและเป็นขั้นตอน หาก Pilot Plant ประสบความสำเร็จ เราเตรียมการพัฒนาธุรกิจต่อไปพร้อมกับพันธมิตรอย่างแน่นอน
นวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าแบตเตอรี่ต้นแบบของ GPSC ในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของพลังงานยุคใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียว ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างความมีเสถียรภาพในระบบจ่ายไฟในประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

ที่มา : kapook.com 

ความคิดเห็น