CMC ช่วยเกษตรกรชาวสวน เหมากล้วยปันสุข มอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บ้านราชาวดีหญิง และบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเล
ศักยภาพ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love – แบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุข” เหมากล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ปันสุขช่วยเกษตรกรชาวสวนกล้วยในจังหวัดชัยนาท กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรเจ้าพระยา ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขาดรายได้จาก
พิษโควิด-19 ไม่สามารถส่งออกกล้วยหอมไปต่างประเทศได้ CMC จึงได้เดินทางไปจังหวัดนนทบุรี
นำกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และประชาชนที่มา
ฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมกันนี้ได้ปันสุขให้กับเด็กๆ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีหญิง และบ้านนนทภูมิ ได้รับประทานกล้วยหอมคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

 

ทั้งนี้ ท่านใดสนใจซื้อกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ช่วยเหลือเกษตรกรไทย กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรเจ้าพระยา สามารถติดต่อที่เบอร์โทร. 065-017-6066 อีเมล์. [email protected]

ความคิดเห็น