20 อันดับ เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2018

 

สำหรับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เมือง Melbourne ประเทศ Australia คว้าแชมป์ที่ 1 ติดต่อกันมาอย่างยาวนาน มาดูกันว่า ในปี 2018 นี้ เมือง Melbourne จะยังรักษาตำแหน่งไว้ได้หรือไม่ โดยการเลือกสถานที่เพื่ออยู่อาศัยนั้น มีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศ การเดินทางและการขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงอัตราการเกิดอาชญากรรม ถึงอย่างไรก็ตาม การหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นไม่กี่เมืองเท่านั้นที่ทำให้ผู้คนอยากจะใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ

 

การจัดอันดับเมืองน่าอยู่จาก 140 ประเทศ แบ่งเกณฑ์การตัดสินออกเป็น 5 ข้อหลักๆ ด้วยกัน คือ

– ความมั่นคง อาทิ การเกิดอาชญกรรมและความรุนแรง, การคุกคามและความหวาดกลัว และความขัดแย้งทางทหาร

– การดูแลด้านสุขภาพ อาทิ ความพร้อมและคุณภาพของการรักษาทั้งภาครัฐและเอกชน

– วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม อาทิ สภาพอากาศ, อัตราการทุจริต, อัตราการตรวจสอบเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของสื่อต่างๆ และความพร้อมทางด้านกีฬา

– การศึกษา อาทิ ความพร้อมและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน

– โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ คุณภาพของการเดินทางและการขนส่งสาธารณะ, คุณภาพของที่อยู่อาศัย, คุณภาพของการสื่อสารโทรคมนาคม, คุณภาพของน้ำและข้อกำหนดด้านพลังงาน

 

มาดู 20 อันดับ เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2018 กันเลยว่ามีอะไรบ้าง

 

อันดับที่ 19 มี 2 เมืองด้วยกัน คือ Paris, France และ Montreal, Canada

อันดับที่ 18 Hamburg, Germany 

อันดับที่ 17 Amsterdam, Netherlands

อันดับที่ 16 Helsinki, Finland

อันดับที่ 15 จะไม่มี เพราะอันดับที่ 14 มี 2 เมืองที่คะแนนเท่ากัน คือ Perth, Australia และ Geneva, Switzerland

อันดับที่ 13 เองก็ไม่มีเช่นกัน เพราะอันดับที่ 12 มี 2 เมือง คือ Frankfurt, Germany และ Auckland, New Zealand

 

อันดับที่ 11 Zurich, Switzerland

 

อันดับที่ 10 Adelaide, Australia

 

อันดับที่ 9 Copenhagen, Denmark

 

อันดับที่ 8 ไม่มี เพราะ อันดับที่ 7 มี 2 เมืองด้วยกัน คือ Toronto, Canada

 

และ Tokyo, Japan

 

อันดับที่ 6 Vancouver, Canada

 

อันดับที่ 5 Sydney, Australia

 

อันดับที่ 4 Calgary, Canada

 

อันดับที่ 3 Osaka, Japan

 

อันดับที่ 2 Melbourne, Australia

 

อันดับที่ 1 Vienna, Austria

 

แต่ละเมืองที่ติดอันดับนั้น นอกจากจะน่าท่องเที่ยว ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค หรือการขนส่งสาธารณะต่างๆ ล้วนแต่เป็นการสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปในทิศทางบวก และส่งเสริมให้ประชากรของประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ สำหรับประเทศไทยเอง ถึงแม้จะติดอันดับต้นๆ ของเมืองที่น่าท่องเที่ยว แต่ปัจจัยการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ ยังคงต้องพัฒนากันต่อไป ไม่แน่ว่าอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยอาจจะก้าวเข้ามาเป็น 1 ใน 20 ประเทศน่าอยู่ก็เป็นได้

 

 

อ้างอิง : www.eiu.com

 

  

ความคิดเห็น