ไบเทค รับสองรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ระดับสากล เร่งอัพเกรดสู่ฮับงานไมซ์ชั้นนำของสากล

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) รับรางวัลตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พร้อมเร่งเครื่องยกระดับคุณภาพสถานที่จัดงานยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นสุขอนามัยและเทคโนโลยี  เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ระดับแนวหน้าแห่งภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบัน ไบเทคถือเป็นสถานที่จัดงานแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ครบทุกพื้นที่จัดงานภายในศูนย์ฯ

จักริน อังประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

 

จักริน อังประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เปิดเผยว่า “ไบเทค ยังมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากลของสถานที่จัดงานไมซ์ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรผ่านการฝึกอบอบรมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยจากทีเส็บที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 นี้  ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเราในการต่อยอดพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดีขึ้นเรื่อย ๆ และทั้งสองประเภทรางวัลที่เราได้รับในปีนี้ ได้แก่ ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) และ ประเภทสถานที่จัดแสดงสินค้า (Exhibition Hall)  ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเราในการต้อนรับผู้จัดงานและผู้ร่วมชมงานได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้น แต่ยังคงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่ไบเทคจะมอบให้ตลอดการใช้บริการภายในศูนย์ฯ”

 

 

นอกจากรางวัลตราสัญลักษณ์ TMVS ที่เป็นดั่งเครื่องหมายการันตีทั้งในเรื่องระบบความปลอดภัย เทคโนโลยี การบริการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ของไทยในการก้าวสู่สนามแข่งขันในระดับนานาชาติแล้ว  นับแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อตอบรับกระแสและพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางศูนย์ฯ ได้เดินหน้าปรับตัวและพัฒนาธุรกิจ ไปพร้อมกับขานรับนโยบายของทีเส็บที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยขึ้นอีกขั้น  ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “MICE Hygiene (2HY) จัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19” ที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานเพิ่มเติมด้านสุขอนามัย (Hygiene) และเทคโนโลยีการจัดประชุม (Hybrid)

 

ไบเทค เป็นหนึ่งในสถานประกอบการในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการ MICE Hygiene ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  โดยเฉพาะในยุค Next Normal เช่นนี้ กลุ่มผู้ที่มาใช้บริการสถานที่จัดงานไมซ์ไม่เพียงต้องการสถานที่และบริการที่พรั่งพร้อมและได้มาตรฐานที่ดีเยี่ยม แต่ยังต้องมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนไป ตลอดจนความปลอดภัยและสุขอนามัยก็ยังเป็นโจทย์ลำดับต้น ๆ ของผู้ทำธุรกิจ ด้วยเช่นกัน ซึ่ง ไบเทค ได้มีการทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมาแล้วตั้งแต่ปี 2563 ไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T และการออกบริการ HYBRID MEETING SOLUTION  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ให้แก่ออกาไนเซอร์ ผู้จัดแสดงงาน และผู้มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นแนวทางที่ไบเทคยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานไมซ์ชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

 

ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS ถือเป็นการรับรองมาตรฐานในระดับสูงสำหรับสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย  ที่การันตีถึงคุณภาพของผู้ประกอบกิจการไมซ์ในด้านสถานที่และมาตรฐานระดับสากล โดยพิจารณาทั้งในด้านกายภาพ  เทคโนโลยี  การบริการ  และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  รวมทั้งผ่านการรับรอง มอก.22300 (ISO22300) ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น