SCG เซรามิกส์ จัดแคมเปญสร้างพื้นที่คุณภาพชีวิตเพื่อความยั่งยืน

SCG เซรามิกส์ จัดแคมเปญสร้างพื้นที่คุณภาพชีวิตเพื่อความยั่งยืน

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อหุ้น COTTO ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO) คัมพานา(CAMPANA) โสสุโก้ (SOSUCO) สานต่อแนวคิด เดินหน้าร่วมกับชุมชน ชวนเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมพัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิตเพื่อความยั่งยืน ผ่าน โครงการเติมความรู้ เปลี่ยนสิ่งที่ถูกทิ้ง ให้เป็นสิ่งที่ถูกเลือก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เริ่มต้นด้วยการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน ผ่านการให้ความรู้แก่สมาชิกของชุมชนที่เป็นหน่วยเล็กที่สุด คือ เด็กและเยาวชน ปลูกฝังการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตามแต่ละประเภท รวมถึงการคัดแยกขยะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ลดการเกิดขยะต้นทาง และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน โดยมี นายอภิเชษฐ ชำนิ Sustainable Development Manager (ที่ 7 จากขวา)และทีมงานเข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดหนองผักชี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ความคิดเห็น