เปิดโลกธุรกิจกับเรื่องบริการ Data Processing ที่ต้องรู้ !

“นวัตกรรมและเทคโนโลยี” คือสิ่งที่นักธุรกิจรุ่นใหม่และรุ่นเก๋าต้องทำความรู้จักและตามกระแสให้ทัน หากสังเกตอย่างรอบคอบ คุณจะพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมตอบสนองความต้องการในตลาดยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดายถ้าคุณไม่มีการเก็บข้อมูลดิบจากผู้บริโภค และนำมาผ่านกระบวนการประมวลผลที่แม่นยำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้ตีตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนำไปใช้ประกอบวางแผนการขายได้อย่างสัมฤทธิผล นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายองค์กรมีการใช้บริการ Data Processing หรือเทคโนโลยีระบบประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านฐานข้อมูลที่จำเป็นในแง่ของการตลาด เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจให้ถูกทิศทางตามตลาดในปัจจุบัน แล้วบริการ Data Processing คืออะไร? มีหน้าที่ ความเกี่ยวข้องกับการช่วยดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรรู้อย่างไร? คุณสามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้

 

 

ทำความรู้จักกับบริการ Data Processing ช่วยประเมินผล พัฒนาธุรกิจ

 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินการและให้บริการ Data Processing หรือที่เรียกกันว่า “บริการการประมวลข้อมูล” หากว่ากันตามหลักการแล้วบริการนี้ คือกระบวนการที่นำข้อมูลดิบที่มีมาแปลให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งข้อมูลดิบที่จะป้อนให้กับระบบเพื่อประมวลผลจะต้องถูกรวบรวมและผ่านการคัดกรองอย่างถี่ถ้วน ซึ่งบริการ Data Processing จะเป็นตัวช่วยเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน ซึ่งบริการนี้จะครอบคลุมไปตั้งแต่ขั้นแรกอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึก การวางโครงสร้าง การนำข้อมูลมาใช้ พร้อมคัดกรองข้อมูลอย่างละเอียด จนสามารถนำไปเข้าสู่ขั้นตอนการประมวล วิเคราะห์ จัดเก็บ และนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการนำไปใช้งาน โดยการใช้งานบริการการประมวลผลจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีม Data Science ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายต่อข้อมูล และช่วยบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากที่สุด

 

อะไรทำให้บริการ Data Processing สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ?

 

ความจำเป็นของ Data Processing มีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญต่อโลกธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งระบบประมวลผลข้อมูลจะทำหน้าที่จัดการข้อมูลที่มีปริมาณ ให้คัดกรองและประมวลผลออกมาในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายต่อการจัดเรียงตามประเภทของข้อมูลและการใช้งาน ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลได้อีกมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การนำไปประกอบแผนการวางขาย หรือการนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการในปัจจุบันของผู้บริโภคในตลาด และที่เห็นได้ชัดคือการนำไปใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม การเงิน ที่ต้องมีการจัดเก็บรายละเอียดการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินหรือบริษัทนั้นสามารถดำเนินการต่อได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูล

 

จะเห็นได้ว่าการประมวลผลมีความสำคัญและบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกของธุรกิจ หากองค์กรของคุณต้องดำเนินการปรมวลผลด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มแรกจนได้ข้อมูลที่จำเป็น อาจทำให้เสียเวลา หรือเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องด้วยขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการนำเสนอมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และประโยชน์ของข้อมูลที่ประมวลผลมีความละเอียดและยุ่งยาก ดังนั้นการเลือกใช้บริการ Data Processing จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งนี้คุณควรระวังการแบ่งปันชุดข้อมูลกับบุคคลที่สาม ด้วยการดำเนินการอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามข้อตกลงและข้อตกลงการบริการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะป้องกันการโจรกรรมข้อมูล การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด และการสูญหายของข้อมูลได้

ความคิดเห็น