เปิดเคล็ดลับการทําเรซูเม่สำหรับสมัครงาน ให้ HR สนใจ!

การสมัครงานเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มทำงาน การทำเรซูเม่ (Resume) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครงานทุกคน เรซูเม่เปรียบเสมือนใบเบิกทางไปสู่โอกาสในการสัมภาษณ์งาน ดังนั้น  ผู้สมัครจึงควรให้ความสำคัญในการเขียนเรซูเม่ให้มีประสิทธิภาพและน่าดึงดูด โดยในบทความนี้ จะกล่าวถึงเคล็ดลับการทำเรซูเม่เพื่อสมัครงานให้มีประสิทธิภาพและมีโอกาสได้รับงานมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 7 เคล็ดลับ ดังนี้

  1. ปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะกับตำแหน่งงาน

สิ่งแรกที่ผู้สมัครควรทำคือ การปรับแต่และทำเรซูเม่เพื่อสมัครงานให้เหมาะกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและทักษะที่บริษัทต้องการ ผู้สมัครควรเน้นย้ำถึงทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครต้องการสมัครงานตำแหน่งนักการตลาด ผู้สมัครควรเน้นย้ำถึงทักษะด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้สมัครควรใส่ประสบการณ์การทำงานหรือโครงการที่เคยทำที่เกี่ยวข้องกับการตลาดลงในเรซูเม่ด้วย

 

  1. เขียนเนื้อหากระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

เรซูเม่ควรเขียนเนื้อหาให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครควรใช้คำศัพท์ที่กระชับ ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย เพื่อให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาของเรซูเม่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้สมัครควรใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของผู้สมัครดูเป็นมืออาชีพ

 

  1. เน้นย้ำถึงความสำเร็จและผลงาน

ผู้สมัครควรเน้นย้ำถึงความสำเร็จและผลงานที่ตนเองเคยทำได้ลงในเรซูเม่ เพื่อให้นายจ้าง หรือฝ่ายบุคคลเห็นว่าผู้สมัครมีศักยภาพและสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครเคยทำงานในตำแหน่งนักขาย ผู้สมัครอาจระบุความสำเร็จในการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้

 

  1. ใช้คำและประโยคที่ทรงพลัง

ผู้สมัครควรใช้คำและประโยคที่ทรงพลังในการเขียนเรซูเม่ เพื่อให้เรซูเม่ดูน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนายจ้างหรือฝ่ายบุคคล

ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครต้องการแสดงความสามารถด้านการสื่อสาร ผู้สมัครอาจใช้ประโยคว่า “สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้”

 

  1. ตรวจทานคำผิดและข้อมูลการติดต่อให้ถูกต้อง

หลังจากทำเรซูเม่เพื่อสมัครงานเสร็จ ผู้สมัครควรตรวจทานคำผิดและข้อมูลการติดต่อให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้เรซูเม่ดูสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ โดยควรใช้โปรแกรมตรวจคำผิดช่วยตรวจทานคำผิด และควรตรวจสอบข้อมูลการติดต่อให้ถูกต้อง เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่

 

เคล็ดลับการทำเรซูเม่เพื่อสมัครงานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถเขียนเรซูเม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครควรพิจารณาถึงคุณสมบัติและทักษะของตนเองในการเขียนเรซูเม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

ความคิดเห็น