เทศกาลงาน 'Bangkok Design Week 2018' ก้าวใหญ่สำคัญ ผลักดันกรุงเทพฯ สู่เมืองหลวงการออกแบบโลก

พอพูดถึงเทศกาลงานออกแบบ งานประจำปีที่นักสร้างสรรค์ทุกคนเฝ้ารอคงจะต้องเป็นเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week เป็นแน่ แต่ปีนี้พิเศษเพราะ TCDC จับมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 60 แห่ง รวมพลังเนรมิตเมืองมหานครอย่างกรุงเทพฯ ให้กลายเป็น เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 (BKKDW2018) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ชื่นชมงานสร้างสรรค์ได้แบบไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเชียงใหม่


 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จะนำเสนองานในพื้นที่ที่เรียกว่า ‘Creative District’ ตามย่านต่างๆ ของกรุงเทพฯ เช่น เจริญกรุง คลองสาน วงเวียน 22 พระราม 1 และสุขุมวิท ยึดระยะการเดินเท้าและการเดินทางสาธารณะที่สะดวกสบายเป็นหลัก พร้อมกับให้ผู้มาเยือนได้สำรวจความเป็นไปและศักยภาพแห่งย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโต

อาณาบริเวณพื้นที่จัดงานอันกว้างใหญ่

 

ปีแรกนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก ‘The New-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า’ ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีต่อกรุงเทพฯ ผ่านไอเดียและความเป็นไปได้ที่สดใหม่และมุ่งสำรวจอนาคตของเมืองมหานครที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันของคนเมืองใน 3 มิติคือ City & Living (อยู่ดี) Well Being & Gastronomy (กินดี) และ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์) ผ่าน 6 กิจกรรมและนิทรรศการหลักภายในเทศกาล ประกอบไปด้วย

 

01 Showcase & Exhibition

พื้นที่จัดแสดงงานสร้างสรรค์ในรูปแบบโชว์เคสและนิทรรศการฝีมือนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบรุ่นใหม่ สตูดิโอต่างๆ รวมทั้งองค์กรใหญ่และองค์กรระหว่างประเทศที่อยากสะท้อนมุมมองการออกแบบที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลงานเชิงทดลอง ผลงานที่ได้จากการผสมผสานความเชี่ยวชาญของหลายๆ สาขา และผลงานจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (Co-Creation)

 

 

02 Symposium & Talk

กิจกรรมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดของนักคิด นักออกแบบทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่างธุรกิจและกรณีศึกษาที่ทำได้จริง

 

03 Business Program

กิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจการค้าและการพัฒนาความร่วมมือผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบ business pitching พร้อมโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าในกิจกรรม business matching รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

04 Creative District & Social Project

โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนเมือง เช่น การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งบริการรถเมล์สาธารณะและป้ายบอกสถานที่ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นความร่วมมือจากคนในพื้นที่ และบ่มเพาะไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่อาจเป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน

 

05 Creative Program

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจสร้างสรรค์โดยเน้นให้ผู้ร่วมงานได้ ‘ลงมือคิดและทำ’ ด้วยตัวเอง ได้แก่ กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และการร่วมทริปเดินเท้าเข้าไปสำรวจย่านสร้างสรรค์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่จะช่วยสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวตลอดเทศกาลงานออกแบบ

 

06 Creative Market

ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าดีไซน์ที่เปรียบเสมือนสนามทดลองของเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่เหล่านักออกแบบหรือผู้ผลิตจะได้พบปะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เห็นความต้องการของตลาด และเกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ นำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในวันนี้และอนาคต

 

> ตัวอย่างกิจกรรม (เพียงเศษเสี้ยวของงาน) <

– นิทรรศการ ‘Waste Side Story Pavilion’ by PTTGC.

date & time: 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561, 11.00 – 21.00 น.
place: ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง

 

– Bangkok Objects by DesignPLANT

date & time: 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561, 11.00 – 21.00 น.
place: โกดังบ้านเลขที่ 1

 

– เสวนา Big little “t” : RE/solution

date & time: 27 มกราคม 2561, 13.00 – 16.00 น.
place: Function Room ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

 

– เปลี่ยนแล้วรวย (CHANGE SMEs) : บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

date & time: 27-28, 30-31 มกราคม และ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561, 11.00 – 17.30 น.
place: Creative Business Service, ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ

 

 ต้นแบบสวนสาธารณะลอยน้ำ และนิทรรศการเคลื่อนที่ได้บนเรือขนทราย

– นิทรรศการภาพถ่ายเคลื่อนที่ ‘KNOW – R’

date & time: 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561, 11.00 – 21.00 น.
place: ท่าเรือ CAT ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

– Creative Music

date & time: 27 – 28 มกราคม และ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
place: ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง และ Warehouse 30

 

– Film Screening

date & time: 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561, 17.30 – 21.30 น.
place: Rooftop Garden 2, ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ

 

ต้องบอกว่างานนี้มีกิจกรรมหลากหลายมากๆ เกินกว่าจะเอามาแนะนำได้ หากสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้

ในเว็บไซต์ กิจกรรมในงาน BKKDW2018

 

รักษาการผู้อำนวยการ TCDC บอกว่า ปลายทางจริง ๆ คือจะผลักดันกรุงเทพฯให้เป็นเมืองหลวงการออกแบบโลก หรือ “World Design Capital” ในปี 2022 ซึ่งงาน Bangkok Design Week 2018 นี้เป็นเส้นทางที่จะทำให้เห็นว่าจะผลักดันกรุงเทพฯไปสู่เมืองหลวงการออกแบบโลกได้อย่างไรบ้าง

กรุงเทพมหานครจะเป็น “เมืองหลวงการออกแบบโลก” ได้หรือไม่ วัดก้าวแรกที่งาน Bangkok Design Week 2018 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ มีกิจกรรมมากมาย ทั้งสำหรับภาครัฐ เอกชน ชุมชน คนที่สนใจทำธุรกิจสร้างสรรค์ และประชาชนทั่วไป สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdesignweek.com แล้วไปร่วมสร้างสรรค์กรุงเทพฯด้วยกัน

 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 (BKKDW2018)

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561

งานนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง Bangkok Design Week

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: a day , prachachat

ความคิดเห็น