ส่องหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติดีอย่างไร? ทำไมพ่อแม่ถึงอยากส่งลูกเรียน

พ่อแม่ย่อมอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกของตัวเอง การศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้น พ่อแม่และผู้ปกครองจึงพยายามสรรหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกๆ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พ่อแม่และผู้ปกครองสนใจ และต้องการส่งให้ลูกเข้าไปเรียน แต่หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติดีอย่างไร และคุ้มค่าแค่ไหนกับเงินที่ต้องเสียไป เราลองมาดูกัน

  1. ความสามารถด้านภาษา

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนที่มีความสามารถและมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะทำอาชีพใดหรือสาขาใดก็จะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า ได้รับโอกาสดีๆ มากกว่า และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากกว่า ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย แม้ว่าจะไม่ได้ส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศ เพื่อให้ได้พูดและใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา แต่การให้ลูกเข้าเรียนหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติก็ช่วยให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน และในการสื่อสารกับเพื่อนที่โรงเรียน ยิ่งได้ใช้ก็ยิ่งฝึกฝนมากยิ่งขึ้น

นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ในหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมักจะเพิ่มเติมภาษาที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงมีโอกาสใช้พูดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอีกด้วย

  1. กล้าแสดงออก

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ มักจะสอนให้เด็กๆ รู้จักกล้าที่จะแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งเมื่อเทียบกับโรงเรียนไทย ที่แม้ว่าจะเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เข้าไปในการเรียนการสอน แต่ก็ยังน้อยกว่าหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติอยู่ดี

กิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้เด็กๆ มีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น อย่างน้อยๆ ก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

 

  1. รู้จักคิด วิเคราะห์ และค้นคว้าด้วยตัวเอง

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเน้นให้นักเรียนรู้จักตั้งประเด็น วิเคราะห์ และค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเอง จึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ คิดอยู่เสมอ โดยครูผู้สอนมักจะตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนถกเถียง คิด และหาเหตุผลมาอภิปรายร่วมกัน

 

  1. ได้รู้จักกับเพื่อนหลากหลายแบบ

การรู้จักเพื่อนหลากหลายแบบ หลายสัญชาติ จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักความแตกต่าง และพร้อมที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา เพราะหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมักจะมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนในอัตราส่วนที่มากกว่าโรงเรียนไทยทั่วไป จึงทำให้เด็กๆ รู้จักความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และเรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างดังกล่าว

 

  1. เปิดโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภาษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมาตรฐานการเรียนการสอนของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสากล จึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ก้าวไปเรียนรู้และศึกษาต่อในต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุนส่วนตัวหรือเป็นการขอทุนจากสถาบันต่างๆ ก็ตาม

แม้ว่าหลายคนจะมองว่าหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมีราคาที่ค่อนข้างแพง แต่หากมองกันในระยะยาว ก็มีราคาถูกกว่าส่งลูกหลานของเราไปเรียนที่ต่างประเทศ และยังช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถให้พัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

 

ความคิดเห็น