รู้ไหม!! รถไฟฟ้าที่ใช้ ใครเป็นเจ้าของ? และใครเป็นคนให้บริการ?

ระบบขนส่งสาธารณะ หรือ Mass Transit (แมส ทรานสิท) ไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถเมล์ เรือโดยสาร เป็นของใกล้ตัว ที่คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน กทม. ล้วนจำเป็นต้องใช้ หรือเคยใช้เคยรู้จักกันมาบ้าง เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเมืองเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผูกโยงกับการพัฒนาเมืองต่างๆ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าขนส่งมวลชนที่เราใช้งานทุกวันเหล่านี้ ใครกำกับดูแล? ใครเป็นเจ้าของ? และใครเป็นคนให้บริการ?


 

BTS, MRT, Airport Rail Link คือ ระบบขนส่งสาธารณะ รูปแบบหนึ่งที่คนเมืองนิยมใช้มาก เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยเลี่ยงปัญหารถติดได้ดี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ระบบรถไฟมักจะเกี่ยวโยงกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ โครงการต่างๆมักพัฒนาโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD : Transit Oriented Development) เพราะโครงการที่ใกล้สถานีจึงเป็นที่ต้องการสูง แต่หากจะเทียบระบบขนส่งมวลชนของไทยกับต่างประเทศ ก็จะเห็นว่าเรายังด้อยกว่าอีกมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ระบบของเรายังไม่เกิดการบูรณาการโครงการมาพัฒนาและบริหารร่วมกัน เรามีคนดูแลหลายหน่วย มีคนให้บริการหลายเจ้า ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกัน รถไฟฟ้าเหมือนกันแต่คนดูแลจะต่างเป็นใครบ้าง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Mayday 

ความคิดเห็น