รับมือ COVID-19 ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ “ออฟฟิศ-คอนโด”

ไวรัส COVID-19 หรือที่เรียกเราคุ้นกันในเชื่อเดิมว่า ไวรัสโคโรนา โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สามารถแพร่กระจายได้โดยการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ซึ่งตอนนี้ไวรัส CVID-19 ได้แพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้ว

 

โดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังป้องกันตัวเองให้ดี คือ กลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม เพราะคนกลุ่มนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ พื้นที่ร่วมกันได้ จึงมีความเสี่ยงมากที่จะได้รับเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายๆหากไม่มีการป้องกันตัวเอง และด้วยความห่วงใยจากคบคิด เราจึงขอแนะนำมาตรการดีๆที่จะช่วย “ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ออฟฟิศและคอนโด”

 

การเฝ้าระวังผู้เข้า-ออก ในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้เช่า หรือผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ ที่มีการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันก็มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้พักอาศัยต่างชาติ มีใส่หน้ากากอนามัย และรับการตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37 องศา ก็จะทำการติดต่อกรมควบคุมโรคในทันที

 

มาตรการลดจุดเข้า-ออก อาคาร หรือ เข้า-ออก ในพื้นที่ที่มีการอยู่อาศัยร่วม เช่น การลดช่องทางเข้า-ออก ในพื้นที่ เช่น เดิมที่ทางเข้า-ออก 4 จุด ก็จะลดช่องทางเข้า-ออก เหลือเพียง 2 จุด เพื่อเป็นการลดจุดสัมผัสร่วมของผู้อยู่อาศัย และสะดวกในการทำความสะอาด และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเตรียมจุดบริการเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ผู้พักอาศัยหรือผู้เช่า

 

มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ รับผิดชอบต่อสังคม เพราะคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานเป็นพื้นที่สังคมขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมาย จึงง่ายต่อการแพร่ระบาดเชื้ออไวรัส การดำเนินมาตรการต่างๆ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยด้วย

 

มาตรการการเปิดใช้พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเวลา หรืองดใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วม อย่างที่ทราบกันว่าเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายเพียงแค่การสัมผัสสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย การไอจาม ซึ่งในสังคมขนาดใหญ่เป็นที่คาดเดาได้ยากว่าใครมีเชื้อ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ

 

ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยหรือผู้เช่าพื้นที่ ให้งดหรือยกเลิกเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีคนในครอบครัวเป็นชาวต่างชาติ โดนกรณีของอาคารสำนักงานเช่า หากมีพนักงานของบริษัทที่เช่าพื้นที่สำนักงานเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางต่อบริษัทบริหารพื้นที่ เพื่อสะดวกต่อการติดตามเฝ้าระวัง และเมื่อเดินทางกลับมาต้องการแจ้งข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

 

แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพื่อลดระยะเวลาไม่ประเทศไทยเข้าสู่เฟส 3 ดังนั้นควรติดตามข้อมูลข่าวสารจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น กรมควบคุมโรค เป็นต้น และต้องช่วยกันให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคนส่วนร่วมในประเทศ

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง หากมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา มีอาการไอจาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และพร้อมที่จะกักตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่เชื้อต่อสังคม

 

 

ที่มา : brandinside.asia , sikarin.com 

ความคิดเห็น