พลัสฯ ส่ง LIV-24 คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Award 2024 องค์กรที่เป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

โดยนางสาวนิรมล ดิเรกมหามงคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย LIV-24 Living Technology (คนที่ 2 จากทางซ้ายของภาพ) นำทีมรับรางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024  รางวัลนี้มอบให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกัน สร้างมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลง LIV-24  จึงมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่สร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆในตลาดปัจจุบัน ชูจุดแข็งด้านความปลอดภัยที่สร้างประสบการณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ ผนวกการทำงานผสานระหว่างคนและเทคโนโลยีแบบไร้รอยต่อเป็นรายแรกในไทย   ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในการพัฒนา  AI ให้เรียนรู้จากเคสและเพิ่มศักยภาพความฉลาดมากขึ้น  รวมถึงมีการบริหารจัดการอาคาร โดยมีศูนย์ควบคุมห้อง Command Center และ Platform ในการบริหารจัดการเหตุผิดปกติตลอด 24 ชม. พัฒนาเทคโนโลยี ด้าน Security Tech ด้วยความอัจฉริยะของระบบ AI CCTV Analytics และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มีการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆได้ทันที ได้ในทุกสถานที่ โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจจับได้มากถึง 500,000 ครั้ง และ มากกว่า 100,000 ครั้ง ในจำนวนทั้งหมด เป็นเหตุจากการทำงานผิดปกติของระบบวิศวกรรมในอาคาร ซึ่ง LIV-24 ช่วยป้องกันเหตุได้ทั้งหมด ดี ช่วยลดความผิดพลาดอันเกิดจากมนุษย์ (Human Error) ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรในการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) (ทางขวาของภาพ) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทางพลัส  พร็อพเพอร์ตี้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024 คือหนึ่งในเวทีเป็นที่ยอมรับระดับองค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งความน่าสนใจคือวิธีการตัดสินที่พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ร่วมกันจัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” ขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในองค์กรและดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ เป็นองค์กรที่สามารถนำดิจิทัลไปใช้ในโครงการต่างๆ ทั้งกระบวนการดำเนินงานสำหรับภายในหรือภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจภายในองค์กรเอง โดยนำไปใช้ระหว่างองค์กรกับภายนอกเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ความคิดเห็น