“บ้านกระจก” ความงดงามที่กลมลืนระหว่างบ้านกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ปัจจุบันมีการออกแบบมากมายที่ฮอตฮิตติดกระแส “บ้านกระจก” ก็เป็นแบบบ้านอีกแบบที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในเมืองและแถบชนบท โดยเฉพาะการสร้างสร้างบ้านกระจกท่ามกลางธรรมชาติ เพราะจะทำให้บ้านนั้นกล่อมกลืนไปกับเหล่าต้นไม้รอบๆบ้าน จะเรียกว่าเป็นบ้าน 3 มิติก็ได้

 

โดยบ้านกระจก หรือบ้าน 3 มิตินี้จะคงความงดงามของธรรมชาติด้วยความกลมกลืนระหว่างตัวอาคารบ้านกับสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่งดงามได้อย่างลงตัว เพื่อโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้วยการใช้ผนังกระจกทำให้เราสามารถลบความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอกอาคารได้ด้วยสายตา

 

นอกจากนั้นยังทำให้ภายในบ้านได้รับแสงธรรมชาติที่ลอดผ่านกระจกเข้ามา ยิ่งทำให้รู้สึกอบอุ่น และยังเป็นการประหยัดค่าไฟในช่วงกลางวันไปในตัวอีกด้วย และยังเปรียบเสมือนเอฟเฟ็กต์ที่สวยงามเวลาที่แสงอาทิตย์นั้นสะท้อนกับตัวอาคารกระจก บางทีมองไปมองมา อาจดูเป็นบ้านล่องหนเลยก็ได้

 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากสร้างบ้านกระจกในเมือง ควรระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้าน เนื่องจากแสงที่กระทบกับตัวกระจกอาจไปรบกวนเพื่อนบ้านและคนอื่นๆได้ ทางที่ดีทำบ้านแบบปกติจะดีกว่านะ ส่วนบ้านกระจกนั้นเราว่าเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นบริเวณกว้างๆในแถบนอกเมืองในป่า บนเขามากกว่า

 

ที่มา : dwell.com 

ความคิดเห็น