น้ำมันเครื่อง PTT NGV โดดเด่นจากน้ำมันเครื่องอื่นอย่างไร

น้ำมันเครื่องสำคัญอย่างไร

สำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ต่างก็ทราบดีว่าในรถยนต์หนึ่งคันย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาส่วนต่างของรถยนต์มากมาย หนึ่งในค่าใช้จ่ายเหล่านั้นก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้นจะต้องทำเป็นประจำในทุก ๆ 8,000-10,000 กิโลเมตร หรือในระยะเวลา 6 เดือน และอาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานรถยนต์ ที่หาว่าคุณใช้งานรถยนต์อย่างเป็นประจำ ก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งหากว่าคุณขาดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ก็อาจส่งผลทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ของคุณลดลง มีผลต่ออัตราเร่งของเครื่อง คุณภาพของน้ำมันเครื่องจะเริ่มเสื่อม ทำให้การหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องยนต์เริ่มทำงานไม่ราบรื่น หรือถ้าหากปล่อยปละละเลยไปนาน ๆ ก็อาจจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่รถยนต์และอาจส่งผลกระทบต่อระบบของตัวรถได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายตามมาดังนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าหากคุณใช้น้ำมันเครื่องที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำมันเครื่อง ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ที่จะช่วยยืดระยะเวลาสึกหรอของรถยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้น น้ำมันเครื่อง PTT NGV จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับเครื่องยนต์ในรถยนต์ของคุณ

น้ำมันเครื่อง PTT NGV คืออะไร?

น้ำมันเครื่อง PTT NGV เป็นน้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์สูตรพิเศษ ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงช่วยลดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน โดยออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติทั้ง CNG/NGV หรือ LPG ช่วยลดการสึกหรอ พร้อมรักษาความสะอาดและป้องกันการเกิดโคลนน้ำมัน และน้ำมันเครื่อง PTT NGV นั้นเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ (E10, E20 และ E85) โดยในน้ำมันเครื่อง PTT NGV นั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและชุดขับเคลื่อนวาล์ว, ทนความร้อนสูง ยืดอายุเครื่องยนต์ก๊าซ, รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน

จะเห็นได้ว่าการบำรุงรักษารถยนต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลเครื่องยนต์ของรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ เพราะเครื่องยนต์ของรถยนต์ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของรถยนต์ น้ำมันเครื่องจึงมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์และสมรรถนะที่ต้องการ ทั้งนี้ในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องชนิดใด จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ของเรา อย่างเช่นการเลือกใช้ น้ำมันเครื่อง PTT NGV ที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้รถยนต์ของคุณมีสมรรถนะที่ดี และอย่าลืมให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในทุก ๆ ครั้ง เพื่อรักษารถยนต์ของเรา ให้อยู่คู่ใจกับเราไปอีกนาน

ความคิดเห็น