ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป พัฒนาโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยระดับ Super Luxury

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดยนายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 โดย นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่ง A5 เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีศักยภาพ ในบริเวณกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ เช่น อุดรธานี เป็นต้น โดยวงเงินสินเชื่อในครั้งนี้จะใช้ในการพัฒนาโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยระดับ Super Luxury บนทำเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่  มูลค่ารวมกว่า 2,700 ล้านบาท

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นความสำคัญและยังคงสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้าง มอบแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

•  ณิชาอรณ์  ตรีทิพย์รัตน์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
•  ศุภโชค  ปัญจทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
•  วิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีธนชาต
•  ธงชัย  สายสกุลศรี  เจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต

 

ความคิดเห็น