ทางเลือกแห่งการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน "อิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค" ท่ามกลางปัญหาภาวะโลกร้อน

ทุกวันนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก ซึ่งตอนนี้หลายคนก็ตระหนักถึงปัญหานี้ และหาวิธีลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยด้วยแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานด้วยการปรับปรุง สร้าง ตกแต่งบ้าน เพื่อลดการใช้พลังงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเสียพลังงาน แต่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย  อีกทั้งนวัตกรรมของวัสดุในการสร้างบ้านได้พัฒนาขึ้นมาจากแต่ก่อน ที่นอกจากจะสวยงามและแข็งแรงแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

 

ผนังของบ้านนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับที่อยู่อาศัย ดังนั้นการเลือกวัสดุก่อสร้างจึงควรคำนึงให้มากกว่าความสวยงาม ด้วยการคำนึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบที่อยู่อาศัย ให้มีความคงทน คุ้มค่าต่อการเลือกใช้ รวมถึงสามารถประหยัดต้นทุนและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

ด้วยนวัตกรรมในสมัยนี้นั้นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน และหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือ “อิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค” ที่นอกจากจะคงทน แข็งแรงแล้ว ยังสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการก่อสร้างผนังอีกด้วย

 

“อิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค” เป็นอิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย และกรรมวิธีการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่ (AUTOCLAVED) ทำให้มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ในเนื้อวัสดุ จึงสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนส่งผ่านจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี  คุณสมบัติดังกล่าวนี้สามารถทำให้บ้านที่ใช้ผนังสมาร์ทบล็อคประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30% เพราะทำให้อากาศภายในบ้านเย็นขึ้น

 

นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยทำให้ “อิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค” สามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างให้กับผู้อยู่อาศัยอีกทางหนึ่ง การเลือกใช้สมาร์ทบล็อคที่มีน้ำหนักเบากว่าอิฐมอญ สามารถช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างของบ้านได้ดี และด้วยขนาดของสมาร์ทบล็อคที่มีขนาดมากกว่าอิฐมอญนั้น ทำให้สมาร์ทบล็อคสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่า ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีค่าการนำความร้อน และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมที่ต่ำกว่าอิฐมอญ สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก ได้มากกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญ ถึง 4–8 เท่าอีกด้วย

 

ความปลอดภัย การป้องกันสิ่งรบกวนภายในบ้าน เป็นคุณสมบัติเด่นที่สมาร์ทบล็อคให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ผนังที่ก่อสร้างจากอิฐมวลเบาสมาร์ทบล็อคมีค่าการรับแรงอัดสูง และความหนาแน่นมาก ทำให้สามารถป้องกันเสียงที่ส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังด้านตรงข้ามลงได้ถึง 43 เดซิเบล ไม่เพียงเท่านั้น สมาร์ทบล็อค ยังมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และทนอัคคีภัยที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ได้นานกว่า 4 ชั่วโมง โดยที่ผนังยังคงมีความแข็งแรงไม่แตกร้าว ทนไฟ ซึ่งจะช่วยปกป้องอันตรายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้

การเลือกวัสดุในการก่อสร้างที่ให้ประโยชน์มากกว่าแค่ความสวยงามนั้น อิฐมวลเบา เป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงการให้ประโยชน์ที่ช่วยประหยัดพลังงานกับผู้อาศัยอย่างแท้จริง

 

 

 

ที่มา : mthai.com

ความคิดเห็น