ทองคำและปัจจัยที่มีผลต่อราคา: ความเข้าใจในปัจจัยที่มีผล

ทองคำยังถือเป็นของมีค่าและยังคงเป็นของสะสมที่ดี นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนทั่วโลกจึงเพิ่มการ เทรดทองคำ ลงในพอร์ตการลงทุนของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามการรวมทองคำไว้ในพอร์ตก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อีกทั้งนักลงทุนยังต้องเข้าใจวิธีการทำงานของสินทรัพย์ประเภทนี้กันก่อน โดยเฉพาะปัจจัยบางประการที่ส่งผลสำคัญต่อราคาทองคำ ซึ่งได้แก่

  • อุปสงค์และอุปทาน เช่นเดียวกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ราคาทองคำก็อยู่ภายใต้กฎของอุปสงค์และอุปทาน นั่นหมายความว่ายิ่งราคาสูงขึ้น ความต้องการซื้อก็จะยิ่งน้อยลงแต่ความต้องการขายจะยิ่งสูงขึ้น เมื่อมีจุดที่อุปสงค์และอุปทานมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นการกำหนดราคาตลาดของทองคำ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยของการกำหนดราคาทองคำที่สำคัญที่สุด
  • เงินเฟ้อ ต้นทุนของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อในระดับที่ควบคุมได้บ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ในภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อเชื่อกันว่านักลงทุนจะชอบทองคำมากกว่าเงินสดเพราะมีเสถียรภาพมากกว่า เป็นผลให้ทั้งความต้องการทองคำและราคาของทองคำเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
  • ความไม่แน่นอน นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ชอบความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และมักที่จะเลือกความปลอดภัยมากกว่าความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้ ด้วยเหตุนี้ ทองคำจึงมักถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากทองคำสามารถรักษามูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้ความไม่แน่นอนกลายเป็นปัจจัยในการกำหนดราคาได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เมื่อสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น และพันธบัตร มีแนวโน้มที่จะพังทลายลง ความต้องการทองคำก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เป็นต้น
  • การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน ราคาทองคำอาจผันผวนเนื่องจากการผันผวนของสกุลเงินโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับทองคำ เมื่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงราคาทองคำจะสูงขึ้นเนื่องจากสกุลเงินอื่น ๆ ของโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
  • ความต้องการเครื่องประดับของอุตสาหกรรมทั่วโลก ประเทศขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน มีความต้องการและซื้อทองคำจำนวนมากเพื่อการผลิตเครื่องประดับ เพราะฉะนั้นความต้องการทองคำสะสมอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ เมื่อความต้องการเครื่องประดับทั่วโลกเพิ่มขึ้น ราคาทองคำก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเช่นกัน

แม้ว่าทองคำจะถือเป็นโลหะมีค่ามีความเสถียรมากที่สุดแต่ก็มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักหลายประการที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาทองคำในตลาดตามที่กล่าวมาข้างต้น

           

 

 

ความคิดเห็น