ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง ? มาดูกันครับ

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง ? มาดูกันครับ

 

1. ค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ (บางโปรโมชั่นไม่เสียค่าธรรมเนียม)

2. ค่าธรรมเนียมในการจำนองกับกรมที่ดิน 1% (บางโปรโมชั่นไม่เสียค่าธรรมเนียม)

3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ตามวงเงินกู้ที่ยื่นขอ

4. ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน (บางโปรโมชั่นไม่เสียค่าธรรมเนียม)

5. ค่าประกันอัคคีภัยกับสถาบันการเงินแห่งใหม่

 

หมายเหตุ: ค่าปรับ 3 % หากรีไฟแนนซ์ใหม่ก่อนครบกำหนดการผ่อนชำระให้กับธนาคารเดิม 3 ปี 

ความคิดเห็น